litografier

Snarvei til kunstnerne:
kunstsamleren
     

 

LARS BO
Født 1924 i Kolding, Danmark. Han har sin utdannelse fra København og fortsatte studiene i Paris, der han særlig studerte raderingsteknikk og ble ansatt som tegner ved avisen Le Monde. Fra 1947 bosatte han seg i Paris, hvor han har bodd siden. I 1952 fikk han sin første store illustrasjonsoppgave: Voltaires ”Den hvite tyr”, og oppgavene begynte å strømme på. I 1958 bestemte han seg for å bli grafiker. Hans fargeraderinger har gitt han verdensry, noe som bl. a. skaffet han førsteprisen på Biennalen  i Paris i 1952.
Lars Bo har siden utstilt over det meste av Europa, i USA og i Japan.
Han har illustrert mange bøker blant disse H. C. Andersens ”Snedronningen” og ”Den lille havfrue”. Han har utført kostymer så vel som dekorasjoner til Tschaikowskys ”Svanesjøen” for Det kongelige Teater i København og til ”De fire Årstider” for Den jyske Opera. Han finner sin inspirasjon i eventyrenes usedvanlige verden, som han gjør levende med sine fantasifulle bilder. I Danmark er han representert på Kobberstikksamlingen og i utlandet er han bl. A. representert på Musée du Louvre, Paris, Stedlijk Museum, Amsterdam og Victoria & Albert Museum, London. Han bor i en æresbolig forært han av Paris kommune.

"De vilde Svaner"
1996. Original radering/etsning i farger. Format papir: 50 * 65 cm. Format motiv: 29 * 39 cm. Opplag: 250. Pris uinnrammet: kr. 5300,-*. Pris ramme i sølv eller gull: kr. 1400,-.

Zwy Mihlstein
Født 1934 i Tel Aviv. Som 17 åring fikk han stipendium og kom til Paris og fortsatte sin kunstneriske utdannelse. Han har bolig og atelier i Paris. Mihlstein har i mange år hatt elever og ”dannet skole” for en helt fabulerende stil – ”eksistensiell ekspressionisme”.
Kunstneren har stilt ut på nesten alle de steder der en ”skal” stille ut og er bl.a. representert på Guggenheim i New York og Art Moderen i Roma. Han har mottatt tallrike legater og priser, bl.a. Prix de la Critique.

”Den lille Pige med Svovelstikkerne”
1997. Original radering/etsning i farger. Format papir: 50 * 65 cm. Format motiv: 29 * 39 cm. Opplag: 250. Pris uinnrammet: kr. 4400,-*. Pris ramme i sølv eller gull: kr. 1400,-.

Antonio Saura
Født 1930 i Huesca, Spania. Død 1998. Saura er autodidakt og begynte å male etter en lang sykdomsperiode i sin tidlige ungdom. I begynnelsen på 50årene viste hans første utstillinger en drømmelignende ekspressionisme, som allerede da understreket hans umiskjennelige stil. Samtidig gikk han med interesse opp i kunstens teoretiske elementer og ble kjent som en kontroversiell billedkunstner. Mens Saura oppholdt seg i Paris fra 1953 til 1955 var han stadig under ungdommens surrealistiske påvirkning. I 1957 grunnla Saura gruppen El Paso, som ble avantgarden i spansk billedkunst.
Saura har bl. a. mottatt Guggenheim Prisen, Carnegie Prisen, Chevalier des Art et des Lettres og Den spanske Gullmedalje. Han er representert i flere av verdens fineste kunstmuseer, f. eks, Museum of Moderen Art, New York, Tate Gallery, London og Centre Pompidou, Paris.

”Den grimme Ælling”.
1998. originallitografi i farger.  Format papir: 50 * 65 cm. Format motiv: 50 * 65 cm. Opplag: 250. Pris uinnrammet: kr 7100,-*. Pris ramme i sølv eller gull: kr. 1400,-.

Corneille
(Bornelis Guillaume van Beverloo)

Født 1922 i Liege av hollandske foreldre. Hans skolegang foregikk i Holland, hvor han også utdannet seg på Kunstakademiet i Amsterdam. Han stilte ut for første gang i Holland i 1946 og samme år besøkte han Paris. Han er medstifter av gruppen REFLEX, som ble dannet i Amsterdam i 1948. Han var en av hovedkreftene bak den legendariske kunstnergruppe COBRA, som ble dannet i 1948 og som fikk det forrige århundrets store betydning for moderne kunst. Han bosatte seg i 1950 i Paris.
På 1960årene endret Corneille sin stil. De foretrukne motiver ble kvinner, katter, fugler, ofte med sterke erotiske undertoner. Fra sine mange reiser i Sydamerika og Afrika ble Corneille inspirert til bruken av fargerikdom, som ikke overgås av mange kunstnere.
Corneilles arbeider har vært vist på museer og gallerier over hele verden og senest i 1997 i det nyinnviede COBRA Museum i Amsterdam, hvor Corneille hadde en stor retrospektiv utstilling i anledning sin 75 års dag.

”Tommelise”.
1999. Serigrafi i farger. Format papir: 50 * 65 cm. Format motiv: 50 * 65 cm. Opplag: 250. pris uinnrammet: kr. 7100,-*. Pris ramme i sølv eller gull: kr. 1400,-.

Eiler Madsen
Født 1939 i København. Han er utdannet hos billedhugger Henry Luckow-Nielsen. Han debuterte i 1973. Han har siden skapt seg et ry som troverdig billedhugger, som kan sitt fag til bunns og som har den kunstneriske dybde og styrke, som setter spor etter seg. Hans skulpturer er sanselige, løsslupne, lidenskapelige og til tider groteske i deres blanding av av smerte og humor.
Han støper selv sine bronsefigurer etter ”cire perdue” metoden. Han kjenner til alle bronsens muligheter, slik at hans verk tross soliditeten i bronsen fremstår nesten som grafisk uttrykk. De senere år er det torsoen, den menneskelige anatomi i erotiske og også faretruende situasjoner, han har dyrket med stor dristighet.
Eiler Madsen har deltatt i en lang rekke sensurerte utstillinger i inn- og utland samt at han har utført markante utsmykninger.

”Piken der trådte på Brødet”
2000. Bronseskulptur. Høyde: 20 cm. Vekt: 0,8 kg. Opplag: 250. Pris: kr. 7100,-*.

Per Kirkeby
Født i 1938. Han debuterte som maler i 1963 på en gruppeutstilling . Samme år avsluttet han sine geologiske studier ved Københavns Universitet. Kirkebys kunstneriske produksjon har siden 60årene vært mangesidig. Den omfatter foruten maleri både mursteins- og bronseskulptur, grafikk, film samt en lang rekke litterære utgivelser.  Den naturligvitenskaplige bakgrunn virker som et integrerende ledd i Kirkebys kunstneriske praksis, på samme måte som 60årenes ideologiske arvegods: Den amerikanske inspirerende minimalisme.
Siden slutten av 70årene har Kirkeby htt nær tilknutning til den samtidige tyske kulturscene, med et professorat ved Städelschule, kunstakademiet i Frankfurt fra 1989. Samtidig er Kirkebys kunst dog rotfestet i en dansk og nordisk malerisk tradisjon.
Kunstneren har utført en lang rekke monumentale utsmykninger både for private og offentlige byggherrer og han står som en av de fornemste eksponenter for moderne europeisk kunst med sine mangesidige uttrykksformer. På separatutstillingen i Tate Gallery i London i 1998 ble hans internasjonale status ytterligere bekreftet.


”Elverhøj”
2000. Originallitografi i farger. Format papir: 50 * 65 cm. Format motiv: 48* 65 cm. Opplag: 250. Pris uinnrammet: kr. 8000,-*. Pris ramme i sølv eller gull: kr., 1400,-.
 
Aka Høeg
Født 1947 i Qullisat på Grønland. Aka Høeg studerte ved kunstakademiet i København (grafikk, billedhugging og murkunst) og har vært på studie reiser i flere europeiske land samt i USA, Vestindia og Bali. Hun har påvirket Grønlands kunstneriske miljø og har lykkes å knytte kunsten tett til mange menneskers hverdag, gjennom sine utsmykningsarbeider.
Med sitt frodige talent, sine mangeartede uttrykksformer og sin store skapertrang er hun dessuten blitt kjent langt utenfor Grønlands grenser.
Hun har undervist på kunstskoler, høyskoler på kurs så vel i Danmark som på Grønland. Hun er medlem av Arte por la Vida, Kunstnersamfundet, Den nordiske Utstilling samt den internasjonale kunstnergruppe Ex Dania.
Hun har utført flere større utsmykninger av offentlige bygninger og kirker på Grønland og Danmark, både i form av grafikk, malerier, skulpturer og mosaikk. Hun er opphavskvinne til og deltager i det nordiske skulpturprosjekt ”Sten og Menneske” i hjembyen Qaqotok og hun tegnet det grønlandske julefrimerke i 1980 samt andre grønlandske frimerker og hun har illustrert flere grønlandske bøker.

”Den lille Havfrue”.
2001. Originallitografi i farger. Format papir: 50 * 65 cm. Format motiv: 33 * 49 cm. Opplag: 250. Pris uinnrammet: kr. 4900,-*. Pris ramme sølv eller gull: kr. 1400,-.

Günter Grass 
Født 1927 i Danzig. Tysk billedhugger, grafiker og Nobelpristaker i litteratur. Han er en mastodont i etterkrigens Tyskland, åndelig kulturelt og politisk. Utdannet billedkunstner, grafiker og billedhugger, selvlært forfatter, dramatiker og lyriker, samtidig en omvandrende protestbevegelse – noen ganger i – andre ganger utenfor den sosialdemokratiske venstrefløy.
For mer om kunstneren, se hans egen side, Günter Grass.

”Prinsessen på Ærten”.
2002. Originallitografi i sort/hvitt. Format papir: 50 * 65 cm. Format motiv: 33 * 43 cm. Opplag: 250. Pris uinnrammet: kr. 4900,-*. Pris ramme i sølv eller gull: kr. 1400,-.

Håkon Bleken
Født 1929 i Trondheim. Han er desidert en av Norges mest kjente kunstnere som uttrykker seg bl. a. gjennom malerier og grafikk: For mer info om kunstneren, se egen side om Håkon Bleken.

”Fyrtøjet”.
2003. Originallitografi i farger. Format papir: 50 * 65 cm. Format motiv: 42 * 53 cm. Opplag: 250. Pris uinnrammet: 4800,-. Pris ramme i sølv eller gull: kr. 1400,-.

Carl-Henning Pedersen
Født 1913 i Danmark. Han er en av billedkunstens helt store, gamle menn. Selv etter sine 90 år, sprudler hans ”Fugl Phønix” av nærmest ungdommelig glede og bevegelse.
Mange kjenner kunstneren for hans dristige utsmykning av Ribe Domkirke. Han slo gjennom allerede i 1930årene og har siden hørt til Danmarks absolutte kunstelite. Blant meget annet har han blitt internasjonalt kjent som medlem av COBRA-gruppen.
Carl-Henning Pedersen er gjennom mange år blitt karakterisert som ”eventyrets maler”. Sammenlenket med hans personlige historie gjør det valget av eventyret om Paradisets fugl, som for hvert århundre gjenfødes i flammer, nærmest symbolsk.  
”I Paradisets Have, da du fødtes under Kundskapbstræet, i den første Rose, kyssede Vorherre Dig og gav Dig dit rette Navn – Poesien” slutter H. C. Andersn det eventyr, Carl-Henning Pedersen har valgt å skildre i kraftige farger i blått, rødt, gult og grønt.

”Fugl Phønix”.
2004. Originallitografi i farger. Format papir: 50 * 65 cm. Format motiv: 50 * 65 cm. Opplag: 250. Pris uinnrammet: kr. 7500,-*. Pris ramme i sølv eller gull: kr. 1400,-.

 Arne Haugen Sørensen
Født 1932 i København. Han debuterte i 1953 og ble medlem av Grønningen i 1984. Han var bosatt i Paris, flyttet til Mallorca og har siden bodd i Frigiliana nær Malaga i Spania, hvor han har sitt atelier på toppen av et berg med en vid horisont og omgitt av minnesmerker over maurernes grusomme skjebne.
Arne Haugen Sørensen har sitt eget surreelle univers. En fargesterk, figurativ, intuitiv verden som avspeiler menneskets liv midt mellom katastrofen og miraklet. Han hengir både poesien og det skremmende ved drømmen om forvandling i grenselandet mellom dyr og mennesker, guder og demoner.
De senere år har han kastet seg ut i dialogen med de store temaer Gud og kristendom, som har resultert i tallrike kirkeutsmykninger, senest ST. Johannes Kirken i Århus, Kunstnerens CV er enorm. Fra Biennalen i Venedig til representasjon i samtlige danske kunstmuseer samt en lang rekke utenlandske.

”Historien om en Moder”. 2005. Akvatint (fargeetsning). Format papir: 50 * 65 cm. Format motiv: 39 * 49 cm. Opplag: 250. Pris uinnrammet: kr. 7500,-. Pris ramme i sølv eller gull: kr 1400,-.

Hele Andersen Annual Art serien (11 kunstverk). Uinnrammet: kr. 50 000,-*.s

Bestill kunstverk

* I tillegg kommer 5% BKHavgift for kunstverk over kr. 2000,- og et porto- og forsikringsgebyr på kr. 100,-.

For Kunstsamleren kjøpsbetingelser, se seksjon kjøpsbetingelser.

For litografi og serigrafi se avsnittene litografi og serigrafi/silketrykk under seksjon teknikker.

 

Klikk på bildet, og du vil få se det større!

Andersen kunst: De vilde svaner
"De vilde Svaner"
Pris uinnrammet: kr. 5300,-*


Andersen kunst: Den lille Pige med Svovelstikkerne
"Den lille Pige med Svovelstikkerne"
Pris uinnrammet: kr. 4400,-*


Andersen kunst: Den grimme Ælling

"Den grimme Ælling"
Pris uinnrammet: kr. 7100,-*


Andersen kunst: Tommelise

"Tommelise"
Pris uinnrammet: kr. 7100,-*

Andersen kunst: Piken der trådte på Brødet
"Piken der trådte på Brødet"
Pris uinnrammet: kr. 7100,-*


Andersen kunst: Elverhøj

"Elverhøj"
Pris uinnrammet: kr. 8000,-*

Andersen kunst: Den lille Havfrue
"Den lille Havfrue"
Pris uinnrammet: kr. 4900,-*

Andersen kunst: Prinsessen på Ærten
"Prinsessen på Ærten"
Pris uinnrammet: kr. 4900,-*

Andersen kunst: Fyrtøjet
"Fyrtøjet"
Pris uinnrammet: kr. 4800,-*

Andersen kunst: Fugl Phønix
"Fugl Phønix"
Pris uinnrammet: kr. 7500,-*

Andersen kunst: Historien om en Moder
"Historien om en Moder
Pris uinnrammet: kr. 7500,-*

Kontakt Kunstsamleren: Tlf 91 55 20 78 Mail: kunst@kunstsamleren.no

Bestill kunstverk