litografier

Snarvei til kunstnerne:
kunstsamleren
     
Elling Reitan sign.

GÜNTER GRASS
Født 1927 i Danzig. Billedkunstner, grafiker og Nobelpristager i litteratur. Han er en mastodont i etterkrigens Tyskland, åndelig kulturelt og politisk.
I sin kunst har Günter Grass på kongenialt vis lykkes å redegjøre for etterkrigens kollektivt dårlige samvittighet i Tyskland, reagert på den sosiale urettferdighet mellom rike og fattige, menneskets trang til å utrydde seg selv og hverandre for egen vinnings skyld. Med en egen sort humor, med underfundighet og metaforer tegner og skriver han om oss.
Etter i 2003 å ha laget illustrasjonen ”Prinsessen på erten” , fikk han lyst til å fortsette bekjentskapet med H. C. Andersen.. Han ble dypt opptatt med å utforske eventyrene og gi sin fortolkning i form av illustrasjoner på en helt ny måte, hvormed han bringer eventyrene ut fra barnekammeret og inn i voksenlivet.

Günter Grass har laget en helt spesiell kunstmappe ”Skyggen” med 10 originallitografier som illustrerer 10 eventyr i anledning H. C. Andersens 200 års jubileum.

Bestill kunstverk Bestill kunstkatalog

”Skyggen”
Originallitografi i sort/hvitt. Format papir: 54 * 50 cm. Format motiv: 48 * 34 cm. Opplag: 120. Pris uinnrammet: kr. 3300,-*. Pris ramme i sølv eller gull: kr. 1200,-.

”De vilde Svaner”
Originallitografi i sort/hvitt. Format papir: 54 * 50 cm. Format motiv: 43 * 31 cm. Opplag: 120. Pris uinnrammet: kr. 3300,-*.  Pris ramme i sølv eller gull: kr. 1200,-.

”Kejserens nye Klæder”
Originallitografi i sort/hvitt. Format papir: 54 * 50 cm. Format motiv: 42 * 31 cm. Opplag: 120. Pris uinnrammet: kr. 3300,-*. Pris ramme i sølv eller gull: kr. 1200,-.

”Tommelise”
Originallitografi i sort/hvitt. Format papir: 54 * 50 cm. Format motiv: 42 * 31 cm. Opplag: 120. Pris uinnrammet: kr. 3300,-*. Pris ramme i sølv eller gull: kr. 1200,-.

”Den flyvende Kuffert"
Originallitografi i sort/hvitt. Format papir: 54 * 50 cm. Format motiv: 42 * 30 cm. Opplag: 120. Pris uinnrammet: kr. 3300,-*. Pris ramme i sølv eller gull: kr. 1200,-.

”Nattergalen”
Originallitografi i sort/hvitt. Format papir: 54 * 50 cm. Format motiv: 42 * 32 cm. Opplag: 120. Pris uinnrammet: kr. 3300,-*. Pris ramme i sølv eller gull: kr. 1200,-.

”Fyrtøjet"
Originallitografi i sort/hvitt. Format papir: 54 * 50 cm. Format motiv: 30 * 44 cm. Opplag: 120. Pris uinnrammet: kr. 3300,-*. Pris ramme i sølv eller gull: kr. 1200,-.

”Flipperne”
Originallitografi i sort/hvitt. Format papir: 54 * 50 cm. Format motiv: 32 * 44 cm. Pris uinnrammet: kr. 3300,-*. Pris ramme i sølv eller gull: kr. 1200,-.

”Den standhaftige Tinnsoldat”
Originallitografi i sort/hvitt. Format papir: 54 * 50 cm. Format motiv: 31 * 43 cm. Opplag: 120. Pris uinnrammet: kr. 3300,-*. Pris ramme i sølv eller gull: kr. 1200,-.

”Den lille Havfrue”
Originallitografi i sort/hvitt: Format papir: 54 * 50 cm. Format motiv: 29 * 44 cm. Opplag: 120. Pris uinnrammet: kr. 3300,-*. Pris ramme i sølv eller gull: kr.1200,-.

Serien ”Skyggen” komplett med alle 10 originallitografier uinnrammet: kr. 29 000,-*.

* I tillegg kommer 5% BKHavgift for kunstverk over kr. 2000,- og et porto- og forsikringsgebyr på kr. 100,-.

Litografi, se avsnitt Litografi under Teknikker.

For Kunstsamlerens Kjøpsbetingelser, se seksjon kjøpsbetingelser

CV

Født i 1927 i Danzig, nu G’dansk, hvor han er æresborger.

Utdannelse:
Fra 1946 til 1956 utdannet han seg som billedhugger og billedkunstner.

Diverse:
Han er selvlært forfatter, dramatiker,og lyriker.
Den verdenskjente ”Blikktrommen” utkom i 1959.
Han fikk i 1996 Sonningsprisen og i 1999 Nobelprisen i litteratur.

Utstillinger:
Han har hatt en rekke utstillinger i Tyskland og i mange europeisk land. Han holdt sin første utstilling i Danmark på Louisiana i 1979

Bok:
Han har i 2004 illustrert H. C. Andersens eventyr i en bok på 263 sider med 30 av hans illustrasjoner.

 

Kontakt Kunstsamleren: Tlf 91 55 20 78 Mail: kunst@kunstsamleren.no

Klikk på bildet, og du vil få se det større!

Bestill kunstverk

Grass kunst: Skyggen
"Skyggen"
Pris u
innrammet:
kr. 3300,-*

Grass kunst: De vilde svaner
"De vilde Svaner "
Pris u
innrammet:
kr. 3300,-*

Grass kunst: Flipperne
"Kejserens nye Klæder"
Pris
uinnrammet:
kr. 3300,-*

Grass kunst: Tommelise
"Tommelise"
Pris
uinnrammet:
kr. 3300,-*

Grass kunst: Den flyvende kuffert
"Fen flyvende Kuffert "
Pris
uinnrammet:
kr. 3300,-*

Grass kunst: Nattergalen
"Nattergalen"
Pris
uinnrammet:
kr. 3300,-*

Grass kunst: Fyrtøjet
"Fyrtøjet"
Pris u
innrammet:
kr. 3300,-*

Grass kunst: Kejserens nye klæder
"Flipperne"
Pris
uinnrammet:
kr. 3300,-*

Grass kunst: Den standhaftige Tinnsoldat
"Den standhaftige Tinnsoldat "
Pris u
innrammet:
kr. 3300,-*

Grass kunst: Den lille havfrue
"Den lille havfrue "
Pris
uinnrammet:
kr. 3300,-*